Hibeler

TARIM SEKTÖRÜ AR-GE DESTEK PROGRAMI PROJELERİ

MENU
Okunma : 856 Tarih : 21 Temmuz 2017
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ve tarım sektörünün gereksinim duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile sanayicilerin bunların paylaşılmasına yönelik desteklemeleri içeren Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı kapsamında sağlanacak desteklere ilişkin esasları içeren 2013/19 sayılı Tebliğ yayınlanmıştır. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM) tarafından yayınlanacak çağrılarda ve desteklenecek öncelikli konularda hazırlanacak projelerin desteklenmesi öngörülmüştür. Proje kapsamında desteklenecek harcamalar aşağıdaki gibidir: - Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımı, - Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemesi alımı, - Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları, - Anket, deneme, analiz ve danışmanlık gibi hizmet alımları, - Projede kullanılan yapı hariç cihaz, ekipman, sera vb. bakım/onarım giderleri, - Yurt içi seyahat giderleri ve - Nakliye giderleri.