Hibeler

TÜBİTAK VE BOREN İŞBİRLİĞİ İLE BOR TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 21 Temmuz 2017


Dünyada bor alanında gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin aşağıdaki konularda yoğunlaştığı görülmektedir: • Yeni bor ürünleri ve kullanım alanları bulunması (yenilikçi yaklaşımlar ile tamamen yeni ürün ve uygulama alanları, özel kullanım amacına yönelik ürünler vb); • Farklı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının arttırılması (mevcut kullanım alanlarında bor ürünlerinin performansının arttırılması ve maliyetinin düşürülmesine yönelik araştırmalar, mevcut ürünlere yeni kullanım alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar) • Bor ürünlerinin sinerji etkisi doğuracak şekilde farklı ürünlerle birlikte kullanılmasının araştırılması (çinko boratın alüminyum hidratla birlikte kullanımı, bor karbür/alümina/Al zırh malzemeleri gibi) BOREN ve TÜBİTAK, söz konusu dinamiklerin işbirliği ile yönlendirilmesi ve araştırma alanında işbirliği ve koordinasyonun daha etkin hale getirilmesini teminen bor araştırma alanını ortak çağrılar ile yönlendirme yoluna gitmiştir. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ve-boren-isbirligi-ile-bor-teknolojileri-cagrisi-tekrar-acildi.