Hibeler

ERA-NET TRANSPORT 2013 PROJE ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 21 Temmuz 2017

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan ERA-NET Transport, Avrupa ülkeleri arasında akıllı ulaşım sistemleri konularında güçlü araştırma –geliştirme ortaklıklarının kurulması ve ortak araştırmalar yapılması amacıyla oluşturulmuş “Uluslararası Çağrılı Programı” dır. Bahar 2013 çağrı döneminde “Araç Teknolojileri” ve “Geleceğin Yolcu(luk)ları” gibi ilgili tematik alanlarda gelişmekte olan işbirliği konularının belirlenmesi ve uluslararası araştırma ve geliştirme işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi planlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-transport-2013-cagri-duyurusu