Hibeler

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ARASINDA DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI

MENU
Okunma : 862 Tarih : 21 Temmuz 2017
Türkiye’deki STK’ların yerel ve ulusal düzeyde karar süreçlerine katılımlarının artırılması ve birbirleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel sektörle diyalog ve işbirliği kurmalarının teşvik edilmesi konularında projelerin gerçekleştirilebileceği Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı teklif çağrısı 24.05.2013 tarihinde yayınlanmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=48946&l=1