Hibeler

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU III MEDYA HİBE PROGRAMI

MENU
Okunma : 956 Tarih : 21 Temmuz 2017
Çağrı ile Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK´lar arasında güçlendirilmiş iletişim ağları oluşturma, ortak faaliyetler yürütme ve eşle öğrenme pratiklerini arttırma ve Türk-AB medyası ve medya ile ilgili STK´lar arasında AB konuları hakkında iyi uygulamaların paylaşımı ile yenilikçi girişimlerin ve medya yapımlarının teşviki amaçlanmaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1150&lng=tr