Hibeler

TÜBİTAK ARDEB 1003 ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 21 Temmuz 2017
TÜBİTAK ARDEB 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında “BT0201 Karasal Araç-Araç ve Araç-Altyapı Haberleşme Sistemlerinin Geliştirilmesi”, “BT0202 4G ve Sonrası Heterojen, Küçük Hücre Ağlar İçin Mobil İletişim Teknikleri”, “SB0101 - Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi”, “SB0102-Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi”, “SB0103 - Hücresel Tedavi Ürünlerinin Geliştirilmesi”, “SB0201 Biyomedikal Görüntüleme Teknolojileri”, “SB0202 Kateter ve Endoskopik Görüntüleme Teknolojileri” ve “SB0203 Kanser Teşhis, Planlama ve Tedavi Teknolojileri” alanında 8 yeni çağrıya çıkılmıştır. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://ardeb1003.tubitak.gov.tr/