Hibeler

ORTAK TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ - YARATICI İLAÇLAR GİRİŞİMİ

MENU
Okunma : 725 Tarih : 21 Temmuz 2017
Avrupa Birliği tarafından Ortak Teknoloji Girişimi (Joint Technology Intiative – JTI) olarak yeniden yapılandırılmasına karar verilen Avrupa Teknoloji Platformları’ndan bir tanesi IMI (Innovative Medicines Initiative – Yaratıcı İlaçlar Girişimi)’dir. IMI’nin çağrılarına AB Çerçeve Programları’na katılma hakkı olan tüm ülkelerden araştırmacılar katılma hakkına sahiptir. Ortak Teknoloji Girişimi’ne katılacak ülkenin herhangi bir taahhütte bulunmasına veya bir katkı payı ödemesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, IMI kapsamında fonlanacak projelerde konsorsiyum üyeleri geri ödeme esasına göre; yönetim giderlerinin %100’ü, araştırma faaliyeti giderlerinin de %75’i oranında fonlanacaktır. %75’lik oranın üzerinde kalan kısmın ise araştırmacılar tarafından karşılanması beklenmektedir. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-7