Hibeler

RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ 2013

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017
TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenmektedir. •Yerleşmelerimizdeki risklerin azaltılması ve yaşam kalitesinin artmasında önemli katkıları bulunan, uygulanmış başarılı plan ve projelerin envanterinin çıkarılması, veri tabanının oluşturulması, bilgisayar ortamında kullanıcıların erişimine ve yararlanmasına sunulması, • Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasındaki ortaklıkları geliştiren, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları, tasarımcıları, uzmanları ve uygulayıcıları teşvik etmek, • Türkiye’nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece meslek alanımızda yeni bir birikim oluşturmak Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/8c18092b90a4d3d_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0