Hibeler

“KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ II” OPERASYONU HİBE PROGRAMI

MENU
Okunma : 986 Tarih : 21 Temmuz 2017
 

Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkeler için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programının bileşenlerinden biri olan, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi (İKG OP) kapsamında finanse edilen “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II” Operasyonu Hibe Programı Teklif Çağrısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Bilindiği üzere, İKG OP’nin genel amacı daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye dayalı ve bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemek olup, program istihdam, eğitim, hayatboyu öğrenme ve sosyal içerme olarak olmak üzere dört önceliği temel almaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr