Hibeler

CELTİC-PLUS 2013 YILI PROJE ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 842 Tarih : 21 Temmuz 2017
 


Uçtan uca telekomünikasyon çözümleri araştırma alanında faaliyet gösteren Celtic-Plus kümesi; geniş bant altyapı ve servisleri, optik ağlar, mobil hizmetler gibi alt araştırma alanlarında Ar-Ge projelerinin geliştirilmesini ve desteklenmesini hedeflemektedir. Celtic-Plus kümesi, misyonunda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için yılda iki kez proje çağrısına çıkmaktadır. Proje çağrılarına hem Celtic-Plus kümesi yönetim kurulunda bulunan firmalar hem de EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje önerisi sunabilmektedir. Celtic-Plus kümesine proje önerisi sunmak için proje çağrıları yakından takip edilmeli ve çağrının açık kaldığı süre içerisinde proje fikrini gerçekleştirebilecek nitelikte bir proje konsorsiyumu oluşturularak proje başvurusu çağrının kapanış tarihinden önce Celtic-Plus sekreteryasına iletilmelidir. Celtic-Plus kümesinin 1 Temmuz 2013 tarihinde açılan 2. çağrısı 14 Ekim 2013 tarihinde kapanacaktır. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.eureka.org.tr/home.do?cid=26070