Hibeler

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

MENU
Okunma : 858 Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Bu kararın amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir kısmının bütçeden karşılanmasını temin etmektir. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130906-3.htm