Hibeler

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

MENU
Okunma : 728 Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.sanayi.gov.tr/AnnouncementDetails.aspx?annID=3074&lng=tr