Hibeler

DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Bu hibe programı ülkemizde dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması amaçlarına odaklanmaktadır. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.ikg.gov.tr/Duyurular/tabid/203/language/tr-TR/ArticleId/267/Dezavantajl-Kisilerin-Sosyal-Entegrasyonu-ile-Istihdam-Edilebilirliklerinin-Gelistirilmesi-Hibe-Program--Bilgilendirme-Gunleri-TablosuBrosurEl-Ilan.aspx