Hibeler

ERASMUS+ MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAREKETLİLİĞİ AKREDİTASYON BELGESİ İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Kurumunuz Mesleki Eğitim ve Öğretim hareketliliklerinde aktif olarak yer almış ve uluslararasılaşma stratejisini geliştirmek istiyorsa Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi ilginizi çekebilir. Teklif çağrısının iki bölümünü, özellikle de uygunluk kriterlerini dikkatle inceleyiniz. Başvuru formu, Turna Proje Yönetim sisteminde yayınlanmıştır. Başvuru formu dikkatlice doldurulup 22/09/2014, öğle 13:00’a (Başvurularda Brüksel saatiyle 12:00 esastır) kadar gerekli dokümanlarla birlikte gönderilmelidir. Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2014/05/05/erasmus-mesleki-e%C4%9Fitim-ve-%C3%B6%C4%9Fretim-hareketlili%C4%9Fi-akreditasyon-belgesi-i%C3%A7in-teklif-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-yay%C4%B1nlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r