Hibeler

AVRUPA BİRLİĞİNİN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER (KOBİ) REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI

MENU
Okunma : 836 Tarih : 21 Temmuz 2017
Avrupa Birliğinin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Rekabetçiliğin Artırılması Programı (COSME-Competitiveness of Small and Medium Enterprises) Kasım ayında yürürlüğe giren düzenleme ile Türkiye’de uygulanabilir hale gelmiştir. 2014-2020 arasında planlana bütçe 2,3 milyar dolardır. COSME Programı, KOBİ'leri destekleyecektir. İlgili link şu şekildedir: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm