Hibeler

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

MENU
Okunma : 795 Tarih : 21 Temmuz 2017
İhtiyaç Analizi, Eğitim Ve/Veya Danışmanlık Faaliyetleri İle Proje Uzmanı İstihdamı: UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer-tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin yol haritası belirlenir. UR-GE Projeleri kapsamında hazırlanan ihtiyaç analizi gideri ile düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan giderlerin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. a) İhtiyaç analizi raporu bedeli. b) Eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli. c) Faaliyet organizasyonuna ilişkin giderler (Salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık hizmeti) Yurt Dışı Pazarlama Ve Alım Heyeti Faaliyetleri: UR-GE Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti düzenlenebilir. İşbirliği kuruluşunca 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, bu madde kapsamında yer alan giderlerin en fazla %75’i desteklenir. a) Ulaşım b) Konaklama c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri Bireysel Danışmanlık Programı: İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyeti/faaliyetleri ile yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetine/faaliyetlerine katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında desteklenir. İlgili link şu şekildedir: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141219-10.htm