Hibeler

YEŞİLAY BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (ST:22/05/2015)

MENU
Okunma : 983 Tarih : 21 Temmuz 2017
Bu duyurunun geçerliliği sona ermiştir.
 

Yeşilay 20.04.2015 itibariyle 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programını ilan etmiş bulunmaktadır. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele anlayışı çerçevesinde kurumsal stratejik plandaki hedef ve önceliklere uygun olarak geliştirilen Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programına ilişkin künye ve detaylar aşağıda belirtilmiştir.

 

Programın Amacı:
Bağımlılıkla mücadele alanında önleme temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın yaratılmasıdır.
 
Öncelikleri:
 
Öncelik 1: Gençler ve tanımlı hedef gruplar için bağımlılığa yönelik farkındalık düzeylerini artıracak hedef odaklı, tematik ve yenilikçi önleme faaliyetlerinin yapılması veya önleme araçlarının geliştirilmesi.
 
Uygun Başvuru Sahipleri: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Ticaret ve Sanayi Odaları
Öncelik 2: Bağımlılıkla mücadelede sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, bağımlı veya bağımlılık riski altındaki gençlerin destek modelleri ile topluma katılımlarının sağlanması.
 
Uygun Başvuru Sahipleri: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar
Öncelik 3: Bağımlılıkla mücadele ve bağımlılık yapıcı maddeler hakkında bilimsel temellere dayanan araştırmaların gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
 
Uygun Başvuru Sahipleri: Üniversiteler, Enstitüler, Araştırma Merkezleri
 
Program Bütçesi ve Destek Tutarı:
 
Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı toplam bütçesi 750.000 TL'dir. Bu kapsamda proje başına destek verilecek asgari ve azami tutarlar aşağıdaki gibidir.
Asgari tutar: 10.000 TL
Azami tutar: 75.000 TL
Başvuruda bulunacak projeler yukarıda yer alan destek limitleri dahilinde projelerinin %100’üne kadar destek talep edebilirler.
 
Son Başvuru Tarihi: Program ön başvuruları için son başvuru tarihi 22 Mayıs 2015 Saat: 17:00'dır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.