Hibeler

TÜBİTAK - PAKİSTAN BİLİM VAKFI (PSF) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI (ST: 30/09/2015)

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 30 Eylul 2015

Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK ve Pakistan Bilim Vakfı (PSF) Ortak Proje Çağrısı 01 Temmuz 2015 tarihi itibariyle açılmıştır.

Ortak Ar-Ge projelerinin her iki ülkenin de sosyo-ekonomik durumuna katkıda bulunacak şekilde teknoloji, süreç, teknik, prototip geliştirilmesi ile ticarileşme ve yenilik odaklı olması beklenmektedir.

TÜBİTAK ile Pakistan Bilim Vakfı (PSF) arasında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK-PSF Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 01 Temmuz – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Çağrı kapsamında öncelikli alanlar aşağıdaki gibidir;

Temel Bilimler ve Doğa Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Çevre Bilimleri

Yer Bilimleri

Enerji

İcat ve Yenilikler

 

Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak Ar-Ge projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştireceği, Pakistanlı araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. TÜBİTAK ve PSF araştırmacıları işbirliği yapmaları için aracılık yapmamaktadır.

Ortak Ar-Ge projeleri her iki ülkenin de sosyo-ekonomik durumuna katkıda bulunacak şekilde teknoloji, süreç, teknik, prototip geliştirilmesi ile ticarileşme ve yenilik odaklı olmalıdır.

Türkiye’deki proje ortaklarının, 2553 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Pakistanlı proje ortaklarının ise PSF’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak PSF’ye eşzamanlı olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK’a yapılacak olan başvurular Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) internet sitesinden çevrimiçi olarak kabul edilecektir. PSF’e başvuru yapacak araştırmacılar başvuru belgelerine www.psf.gov.pk adresinden ulaşabilirler.

TÜBİTAK ve PSF kendilerine iletilen proje önerilerini ortaklaşa incelemekte ve değerlendirmektedirler. Her iki kuruluşun da uygun bulduğu projeler yürürlüğe girmektedir.

Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde, Kabul Eden Taraf konaklama, yeme-içme ve yerel seyahat masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Ortak Ar-Ge projeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan bilim insanı ve uzmanların seyahatlerinde aşağıda belirtilen imkanlar sunulacaktır:

Türkiye’ye gelen Pakistanlı bilim insanları/uzmanlar için:

Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama,

Günlük İaşe: 20 Euro/gün (Türk Lirası karşılığı)

Pakistan’a giden Türk araştırmacılar için:

Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde ücretsiz konaklama,

Günlük İaşe: 5000 Rs.

İkili işbirliği projelerinde, yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafına, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önerisi sunmak isteyen araştırmacıların, 2553 kodlu programın Proje Öneri Formu’nu doldurması ve bahse konu formu, formun iletişim kısmında yer alan adrese iletmesi gerekmektedir.

 

Çağrı metni için tıklayınız.

İletişim:

Kerem L. AKILLI
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
0312 298 9437kerem.akilli@tubitak.gov.tr