Hibeler

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2015 YILI BİRİNCİ DÖNEM AR-GE PROJELERİ DESTEK ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 21 Temmuz 2017
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görev alanları ile ilgili konularda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme projelerinin desteklenmesi için çağrıya çıkılmıştır.
 
Aşağıda yayımlanan “Desteklenmede Öncelikli Ar-Ge Konuları” ve “Başvuru Kılavuzuna” uygun olarak yapılacak olan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
 
Başvuru süresi 01 Temmuz 2015 – 17 Ağustos 2015 (dâhil) tarihleri arasındadır. Bu tarihler dışında yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Bakanlıkça değerlendirilip seçilen projeler bütçe imkânları dâhilinde desteklenecektir. Müracaat yeri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Genel Evrak servisidir.
 
BAŞVURU YAPABİLECEKLER
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişi veya kamu tüzel kişileri ile Türk Ticaret Siciline kayıtlı şirketler.
 
BAŞVURU ŞARTLARI
·         Yönetmeliğe göre başvuru yapabilecek kuruluşların sahip olması gereken hususlar aşağıdadır:
·         Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusunun faaliyet alanıyla ilişkili olması gerekir.
·         Başvuru yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır faaliyette olması gerekir.
·         Başvuruyu yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekir. Projenin gerçekleştirilmesinde görev alması kaydıyla, kuruluş ortakları gerçek kişiler, kuruluşun bünyesinde çalışan olarak değerlendirilir.
·         Kuruluşlar bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda ortaklardan biri proje esas muhatabı olarak proje başvurusunda belirtilir.
·         Ortak başvurularda; kuruluşlar, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması şartını birlikte sağlayabilirler.
·         Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde her bir sektör için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilir.
·         Ar-Ge projesine ait çalışmalar Türkiye’de yürütülür.
 
Desteklenmesi talep edilen harcama kalemleri
 
Proje destek başvurusunda, Yönetmeliğin 17’inci maddesi kapsamında desteklenmesi talep edilen harcama kalemleri aşağıdaki başlıklar esas alınarak gerekçeleriyle birlikte açıkça belirtilmelidir.
Projede kullanılan malzeme giderleri.
·         Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri.
·         Proje yöneticisi ve projede görev alan personele ödenen ücretler.
·         Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler.
·         Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri.
Proje bütçesinde yer alan “danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri” kalemi proje bütçesinin %10’undan fazla olamaz.
Detaylı bilgi için: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı UDH Araştırmaları Merkezi Başkanlığıhttp://www.ubak.gov.tr/ Ar-GE Destekleri