Hibeler

TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 993 Tarih : 21 Temmuz 2017

 

4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı, bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar, söyleşiler vb. etkinlikler yoluyla katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesini amaçlar.

4007 destek programına;

  • Üniversiteler, kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri, belediyeler ile diğer kamu kurum ve/veya kuruluşlar başvurabilir.
  • TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenlikleri Destekleme Programında  proje yürütücüsü olmanın koşulu; en az lisans derecesine sahip olmak ve projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşta tam zamanlı personel kadrosunda bulunmaktır.

Önemli: Kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği özel bilim merkezlerinin başvurusunda, ilgili bilim merkezinin kamu iştirakini gösteren aşağıdaki belgeleri proje öneri formuna eklemesi gerekmektedir:

  • Son genel kurulda düzenlenen imzalı hazirun cetvelinin kurum yetkilisi tarafından “aslı gibidir” onaylı fotokopisi
  • Ticaret sicil gazetesi örneği

Kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde proje öneri formundaki “Kabul ve Taahhüt Beyanları” en üst düzey kurum yetkilisi olarak bilim merkezi müdürü veya yetki verdiği müdür yardımcısı tarafından imzalanacaktır.

Kamu ve belediyeye mensup bilim merkezlerinde ise “Kabul ve Taahhüt Beyanları” ilgili kamu kurum/kuruluşunun en üst düzey yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

Başvuru belgeleri bir (1) nüsha basılı kopya ve bir (1) CD/DVD veya harici bellek ile 4 Ocak 2016 mesai bitimine kadar (saat 17:30)   TÜBİTAK’a ulaştırılmalıdır.