Hibeler

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (ST:25/12/2015)

MENU
Okunma : 754 Tarih : 25 Aralık 2015

Ar-Ge ve Yenilik Projesi/Faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Tekno Yatırım Programı ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan bu programı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amacıyla Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konmuştur.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. dönem başvuruları 9 Kasım - 25 Aralık 2015 tarihleri arasında, https://biltek.sanayi.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

Başvurular sadece internet üzerinden Elektronik İmzalı (e-imzalı) olarak alınacak olup başvuru formunun ve ek belgelerin çıktıları Bakanlığımıza gönderilmeyecektir. Başvurular, işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından elektronik olarak imzalanarak tamamlanacaktır. Bu kapsamda, başvuru yapmak isteyen işletmelerde temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin e-imza temin etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için: https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/About.aspx