Hibeler

TKDK IPARD II DÖNEMİ BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 21 Temmuz 2017
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR
Birinci Çağrı Döneminde Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler aşağıda sıralanmıştır:
1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,
2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik
Yatırımlar,
3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme.