Hibeler

JEAN MONNET FAALİYETLERİ 2016 TEKLİF ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 935 Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Erasmus+ Programı kapsamında “Jean Monnet Faaliyetleri 2016” konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır. Jean Monnet Faaliyetleri, yükseköğretim kurumlarının Avrupa bütünleşmesi alanındaki akademik çalışmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu çağrının 6 alt bileşeni bulunmaktadır:
 
Jean Monnet Kürsüleri bileşeni kapsamında, AB çalışmaları alanında uzmanlaşmış akademisyenler için araştırma faaliyetleri desteklenecektir.
 
Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri bileşeni ile AB çalışmaları alanında uzmanlaşmış akademik merkezlerin azami 3 yıllık projeleri için destek sağlanacaktır.
 
Derneklere Jean Monnet Desteği bileşeni, AB çalışmaları yürüten derneklerin azami 3 yıllık projelerini destekleyecektir.
 
Jean Monnet Akademik Modülleri bileşeni, AB çalışmaları alanında bir yükseköğretim kurumunda azami 3 yıllık akademik programları kapsayan ve her akademik yıl için en az 40 saat öğretim içeren bir destek öngörmektedir.
 
Jean Monnet Ağları bileşeni ile yükseköğretim kurumları, mükemmeliyet merkezleri, akademik bölümler gibi uluslararası aktörlerin konsorsiyum kurmaları özendirilmektedir.
 
Jean Monnet Projeleri bileşeni, 12-24 ay arasında AB çalışmalarında hayata geçirilecek yenilikçi ve akademik tartışma yaratacak farklı projeleri destekleyecektir.
 
Proje tekliflerinin 25 Şubat 2016 Brüksel saati ile 12:00’a kadar elektronik form ile Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-işitsel, Kültür, Vatandaşlık ve Gönüllülük Katılımcı Portalı’na elektronik olarak sunulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu teklif çağrısına ilişkin ilave bilgi Avrupa Komisyonu’nun https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2016_en adresli internet sayfasından edinilebilmektedir.