Hibeler

KOSGEB ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 21 Temmuz 2017
 
Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.
 
Programın Kapsamı
 
Bu program,
a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı
olmak üzere iki alt programdan oluşur.
 
1.   Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı;
 
Programdan Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı’ndan üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanabilir.
 
Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri
Program Süresi: 5 Yıl
 
Destek Üst Limiti: Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 100.000 ABD Doları Operasyonel Giderler Desteği kapsamında 3.750.000 ABD Doları
 
Destek Oranı: 1. ve 2. yıl %80, 3., 4. ve 5. yıl %60
 
2.   Uluslararası Hızlandırıcı Programı;
 
Programdan Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası Hızlandırıcı Programı’ndan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanabilir.
 
Destek Oranı, Süresi ve Üst Limitleri
Program Süresi: 3 Yıl
Destek Üst Limiti: 60.000 ABD Doları
Destek Oranı: %80
 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız