Hibeler

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017
 

1) Kimler Yararlanabilir?

 

• Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı, nüfusu 20.000’in altında kırsalda ikamet eden 18-40 yaş arası çiftçiler

• Başvuru sahibi, başvuru tarihi itibariyle ücretli çalışıyor olmaması, vergi mükellefiyeti olmaması, örgün eğitime devam etmiyor olması, okur yazar olması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

 

• Kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

• Proje karşılığı KDV hariç 30.000 TL hibe verilecektir.

• Aşağıdaki yatırım konularına hibe destek verilecektir.

a) Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

b) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri,

• 30 yaş altı, tarımsal konuda eğitim almış, ikameti kırsal alanda veya yatırım yerinde olan, arazi mülkiyeti kendine ait olan, kadın, engelli/şehit yakını/gazi, evli, fert başına düşen aile geliri asgari ücretin üçte biri altında olanlar, ortaokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip çiftçilerin projelerine değerlendirme aşamasında ilave puan verilecektir.

• Nüfusu 1.000’in altındaki, il/ilçe merkezine 40 km’den daha uzak yerleşim yerlerine; büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projelerine; yerli gen/coğrafi işarete sahip projelere değerlendirme aşamasında ilave puan verilecektir.

• Hibe kapsamına alınan makine-ekipman-tesis, en az 2 yıl boyunca proje amacına uygun olarak mülkiyeti değişmeden projenin uygulandığı yerde kalacaktır.

3) Başvuru Dönemi

 

Başvuru dönemi, tebliğ ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, son başvuru tarihi 11 Mayıs 2016

4) Başvuru Yeri

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri

Dosyalar
TEBLİĞ