Hibeler

KÜLTÜRÜN TEŞVİKİ ULUSLARARASI FONU 2016 YILI PROJE BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI

MENU
Okunma : 795 Tarih : 21 Temmuz 2017
 

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) Hakkında

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), 1947 yılı Kasım ayında UNESCO Genel Konferansının 18. Oturumunda “bireylerin ve toplumların kalkınması ve uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha fazla önem” verilmesini sağlamak ve “sanatsal yaratıcılık ve kültürel faaliyetleri desteklemek” amacıyla kurulmuştur.

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) şunları teşvik etmeyi amaçlamaktadır:

a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültür;

b. Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü;

c. Bir yandan ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal yaratıcılığın her formu;

d. Uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği.

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Fonun kaynakları, başvuru çağrısı temelinde aşağıda sayılanlar için mali destek sağlayacaktır:

a. Gelişmekte olan ülkelerdeki yaratıcıların kültürel ve sanatsal projeleri;

b. Kültür ve kalkınma stratejileri ve programları;

c. Amacı gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel faaliyetleri ve sanatsal yaratıcıları desteklemek olan ulusal mekanizma, yapılar ve tesislerin güçlendirilmesi;

d. Uluslararası işbirliğini beslemek, kültürel ve sanatsal projeleri desteklemek için değişimlerin düzenlenmesi

Fonun faydalanıcıları şunlardır:

a. Özel olarak Kültür ve sanatsal yaratıcılığın teşvik edilmesinden sorumlu kamusal organlar;

b. Kuruş amaçları Fonunkilerle uyumlu olan ve faaliyetleri kültür ve sanatsal yaratıcılığın teşvik edilmesine katkı sağlayan sivil toplum örgütleri (STK’lar);

c. Bireyler, özellikle de sanatçılar ve yaratıcılar.

Detaylı bilgi ektedir.