Hibeler

KOSGEB TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 21 Temmuz 2017
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
 
·       KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
·       Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
·       KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

 


TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

 

 
 
 
Çağrı Esaslı Tematik Program
Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler
KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları
Meslek Kuruluşları
Program Süresi
Proje Teklif Çağrısında Belirlenir
36 Ay
Proje Süresi
24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı
1. ve 2. Bölgede % 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
Destek Türü
Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti
150.000 TL
 
 

 


Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

 

 
·       Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
·       Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
·       Sarf malzemesi giderleri,
·       Hizmet alım giderleri, 
·       Genel idari giderler

 


Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

 

 
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.