Hibeler

STK’LAR İÇİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MİKRO HİBE BAŞVURU ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 21 Temmuz 2017
1.       SMART START PROJESİ HAKKINDA
 
Smart Start Projesi;
Avrupa Birliği - Sivil Toplum Hizmetleri ve Medya Programı 2014-2015 tarafından desteklenen bölgesel bir proje. Projenin amacı; Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna Hersek'teki sivil toplum kuruluşları (STK) için sosyal girişimciliğe fırsat veren bir ortamın yaratılmasına yardımcı olmak ve STK’ların sürdürülebilirliğini ve sosyal etkisini geliştirmek. Proje, Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Konsorsiyum üyeleri: CentreforCivilSocietyPromotion - CCSP (Bosna Hersek), CentreforResearchandPolicyMaking (Makedonya), Instituteforentrepreneurshipandeconomicdevelopment(Karadağ), Centrefor Development of Non-Profit Sector (Sırbistan) ve Yaşama Dair Vakıf - YADA (Türkiye). Partner organizasyon: CEDRA HR (Hırvatistan). Projenin ilk ayağı, beş proje ortağı ülkeden seçilecek toplam 100 STK'nın (her ülkeden 20 STK), kendi kendini finanse etme stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak sosyal girişim modelleri geliştirmeyi ve bu yolla STK’ların uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini ve etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, finansal sürdürülebilirlik stratejisini geliştiren toplam 50 STK’ya (her ülkeden 10 STK) ise sosyal girişim modellerini hayata geçirebilmeleri için mikro hibe desteği sağlanması planlanıyor. Bu amaçla;
Projenin ilk adımında; her ülkeden 20 olmak üzere toplam 100 STK ile sosyal girişimcilik konusundaki becerilerin geliştirilmesine yönelik özel eğitimler düzenlenecek. Her STK’nın kendi gelişim alanları dikkate alınarak verilecek birebir eğitimlerin ardından, her STK’ya özgü sosyal girişimcilik fikrinin/modelinin iş planı çıkarılacak.
Projenin ikinci adımında ise; birebir eğitimler sonunda iş planını oluşturan 100 STK içerisinden seçilecek her ülkeden 10 olmak üzere toplam 50 STK’ya, sosyal girişim modellerini hayata geçirmeleri için kullanabilecekleri başlangıç fonu niteliğinde mikro hibe verilecek.
 
2. SMART START TARAFINDAN SAĞLANACAK FİNANSAL DESTEK Birebir eğitimler sonunda, 100 STK içerisinden seçilecek olan toplam 50 STK’ya verilecek başlangıç fonu toplam 308.500 Euro, seçilecek 50 STK’nın her birine ayrılan finansal destek ise 6.170 Euro’dur. Bu tutarın en az %10’u oranında eş finansman katkısı beklenmektedir. Ayni katkılar eş finansman katkısı olarak kabul edilmez fakat iş planının hayata geçirilmesinde katkı sağlayabilir.
 
3. UYGUNLUK
Başvurular, finansal sürdürülebilirliğini sağlamak adına bir sosyal girişim modeli/fikriolan veya hali hazırda bir sosyal girişim modelini hayata geçirmiş ve geliştirmek isteyen, proje ortağı ülkelerden (Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya) birinde faaliyet gösteren ve tüzel kişiliği olan tüm sivil toplum kuruluşlarına açıktır.
 
4. BAŞVURU SÜRECİ
4.1. ÖNEMLİ TARİHLER
-Son Başvuru Tarihi: 13 Haziran 2016
-100 STK’nın seçilmesi: 20 Haziran 2016
-100 STK ile birebir eğitimler: Eylül 2016 – Şubat 2017
-100 STK’nın sosyal girişimcilik modelleri ile hibeye başvurması: Mart 2017
- Hibe alan 50 STK’nın projelerinin uygulanması: Nisan 2017 –Nisan 2018
4.2. BAŞVURU ŞEKLİ
Başvurular yalnızca e-mail yoluyla alınacaktır. STK’sının finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak bir sosyal girişim fikri/modeli olan veya hali hazırda bir sosyal girişim fikrini/modelini hayata geçirmiş ve geliştirmek isteyen ilgili STK’lar, başvuru için istenen belgelere ve başvuru formuna ulaşmak tıklayınız. Başvuru formunu dolduran ve ek dokümanları gönderen her başvuru sahibi, başvurusunu takip eden 3 gün içerisinde bir onay maili alacaktır. Eğer onay maili gelmezse, başvuru sahiplerine smartstart@yada.org.tr adresinden iletişime geçmeleri tavsiye edilir.
4.3. SEÇİM PROSEDÜRÜ
4.3.1. Eğitim sürecine katılacak 100 STK'nın seçilmesi
-Sosyal girişimcilik konusunda birebir eğitimler alarak sosyal girişim modellerini geliştirme imkanı bulacak her ülkeden 20 STK’nın seçimi, proje kadrosu ve yerel uzmanlardan oluşan seçim komitesi tarafından yapılacak.
-Her ülkeden seçilen 20 STK ile proje ortakları arasında programının amaçlarını, çalışma prensiplerini ve çalışma süresini belirleyen bir mutabakat anlaşması imzalanacak.
-Mutabakat anlaşması imzalanan 20 STK’nın gelişim alanlarını tespit etmek ve verilecek eğitimlerinin içeriğini belirlemek amacıyla organizasyonelgirişimcilik kapasitesinin değerlendirildiği 3 aylık ihtiyaç değerlendirme çalışmaları yapılacak.
4.3.2. Mali ve Teknik Destek Alacak 50 STK'nın Seçimi
Sosyal girişimcilik fikirlerinin uygulamasında mali ve teknik destek alacak, her ülkeden 10 STK’nın seçimi, kapasite geliştirme faaliyetleri sonrasında oluşturulacak iş planlarının değerlendirilmesi sonucu belirlenecek. Seçim komitesi Avrupa Birliği Delegasyonu, özel sektör, sivil toplum, kamu yönetimi ve akademiden temsilcilerden oluşacak.