Hibeler

TÜBİTAK- GÜRCİSTAN SHOTA RUSTAVELİ ULUSAL BİLİM VAKFI (SRNSF) ÇAĞRISI AÇILDI

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017
 

 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)veShotaRustaveli Ulusal Bilim Vakfı (SRNSF)Ortak Proje Önerisi Çağrısı
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Gürcistan ShotaRustaveli Ulusal Bilim Vakfı (SRNSF) arasında 2016 yılında imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Protokolü uyarınca, ortak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projeleri desteklenecektir.
 
TÜBİTAK – SRNSF Ortak Ar-Ge Projesi Çağrısı 20 Haziran 2016 – 23 Eylül 2016 tarihleri arasında açık kalacaktır.
 
Ortak Ar-Ge projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:
Ortak Ar-Ge projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştireceği, Gürcü bir araştırma kuruluşunda çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Türkiye’deki proje ortaklarının, http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresi yoluyla başvuruda bulunarak, ilgili adreste belirtilen dokümanları TÜBİTAK’a ait aşağıdaki adrese teslim etmelidir:
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
YÖK Binası B-5 Blok
06539, Bilkent
Ankara, Turkey
 
Gürcü proje ortakları ise, SRNSF’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak SRNSF’nin,  aşağıdaki posta adresine teslim etmeli, ayrıca, yine aşağıda belirtilen e-posta adresine göndermelidir:
ShotaRustaveliNationalScience Foundation (SRNSF)
1 AleksidzeStr. Tbilisi, 0193, Georgia
 
Her iki proje ortağının, ortak proje önerisini eşzamanlı olarak TÜBİTAK ve SRNSF’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.
 
TÜBİTAK ve SRNSF kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine uygun bir şekilde inceleyecek ve değerlendirecektir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılacaktır. Bahsekonu kuruluşlar, incelenen projeler hakkındaki kararlarını birbirine bildirecek, her iki kuruluşun da uygun bulduğu projeler yürürlüğe girecektir.
Ortak projeler 2 yılı aşmayacak şekilde olmakta, projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak çalışma ziyaretlerinin sayı ve süresinin ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 
Projeler kapsamında yapılacak araştırmacı değişimlerinde aşağıda belirtilen imkanlar sunulacaktır:
·         Gönderen Taraf seyahat, ikamet ve iaşe ile ilgili tüm masrafları kendi yönetmelik ve gündeliklerine uygun bir şekilde karşılayacaktır.
·         Gönderen Taraf, kendi bilim insanlarının acil sağlık sigortalarından sorumlu olacaktır.
 
İkili işbirliği projelerinde, yurt dışı seyahat desteğinin yanı sıra, Türk tarafına, TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.
 
Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önerisi sunmak isteyen araştırmacıların,http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinde yer alan 2555 kodlu programa başvuruda bulunarak, gerekli dokümanları, ilgili adreste belirtilen TÜBİTAK birimine iletmeleri gerekmektedir.