Hibeler

ERASMUS İŞTABANLI ÖĞRENME VE ÇIRAKLIKTA MESLEKİ EĞİTİM - İŞ DÜNYASI ORTAKLIĞI TEKLİF ÇAĞRISI

MENU
Okunma : 972 Tarih : 21 Temmuz 2017
Erasmus İŞTABANLI ÖĞRENME VE ÇIRAKLIKTA MESLEKİ EĞİTİM-İŞ DÜNYASI ORTAKLIĞI (MERKEZİ) TEKLİF ÇAĞRISI yayınlandı.
Amaç: Eğitim ve iş dünyası arasında bir köprü kurarak eğitimin işgücü piyasası ihtiyaçlarına ilgililiğini artırmak.
 Hedef: Çıraklığa özel önem vererek iştabanlı öğrenmeyi geliştirmek için mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığı üzerine proje teklifleri almak
Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2017
 Bu Teklif Çağrısı 2 farklı ortaklık tipi arasında ayrım yapmaktadır. Başvurular aşağıdaki iki lottan biri için yapılacaktır.
1)     Yerel ve Bölgesel Ortaklıklar (Lot 1):
Bu projeler, yerel ve bölgesel bağlamda iştabanlı öğrenme ve çıraklıkta mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığını güçlendirmeyi hedefleyecektir.
2)     Bir Avrupa Çatı Kuruluşu ve Üyeleri Arasında Ortaklıklar (Lot 2):
Bu projeler yerel ve bölgesel bağlamda iştabanlı öğrenme ve çıraklıkta mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığını güçlendirmek üzere Avrupa seviyesindeki çatı kuruluşlar ile ulusal üyeleri arasındaki stratejik, hedef-odaklı faaliyetleri destekleyecektir.
Başvurabilecek Kurumlar:
Yerel ve Bölgesel Ortaklıklar (Lot 1):
• Mesleki eğitim veren kuruluşlar
• KOBİ’ler veya büyük işletmeler
• Sektörel ve profesyonel kuruluşlar (odalar, birlikler, sendikalar vs.)
• Yerel ve bölgesel kuruluşlar
Bir Avrupa Çatı Kuruluşu ve Üyeleri Arasında Ortaklıklar (Lot 2):
 12 Erasmus+ program ülkesinde üyesi veya bağlantıları olan bir Avrupa çatı kuruluşu
 Uygun Faaliyetler:
Her iki lottaki projeler aşağıdaki üç faaliyetten ikisini kapsamak durumundadır:
• Beceri ihtiyaçlarına göre ve Avrupa şeffaflık araçları (EQF, EQAVET, ECVET) ile uyumlu bir şekilde iştabanlı öğrenme ve çıraklıkla ilgili müfredat, ders, modül ve eğitim materyali tasarlanması ve uygulanması,
• Mesleki eğitim öğretmenleri ve işletmelerdeki eğitmenler arasında iştabanlı öğrenme ve çıraklığın uygulanması için etkin işbirliği yapıları oluşturulması,
• Yükseköğretim (üçüncü seviye) seviyesinde iştabanlı öğrenme ve çıraklık sisteminin oluşturulması ve güçlendirilmesi.
 
Çağrının tam metni ve başvuru belgeleri için tıklayınız.