Hibeler

2016 DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI

MENU
Okunma : 978 Tarih : 21 Temmuz 2017
2016  Damızlık Düve Yetiştiriciliği hibeleri  Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muğla, Manisa, Muş, Niğde, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde uygulanacaktır. Hibe başvuruları 14 Kasım-16 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
Damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, Bakanlık ilgili veri sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması konularında Hibe desteği başvuruları başlamıştır.

Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş olan illerde 2016-2018 yılları arasında; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır;
 
UYGULANACAK YATIRIM KONULARI
 HİBE ORANI (%)
İNŞAAT
50
Yeni Yatırım
Kapasite artırımı/rehabilitasyon
HAYVAN ALIMI     
50
Damızlık dişi buzağı alımı
MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI
50
Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı
 
Yatırım Konuları ve Alternatifleri;
ALTERNATİFLER
YATIRIM KONULARI
ALTERNATİF 1
Ahır yapımı
Damızlık dişi buzağı alımı
Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı
Yeni Yatırım
ALTERNATİF 2
Ahır var
Damızlık dişi buzağı alımı
Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı
ALTERNATİF 3
Ahır var
Damızlık dişi buzağı alımı
Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı var
ALTERNATİF 4
Ahır kapasite artırımı /
Hayvan var
Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı var
rehabilitasyon
 
Not: Kapasiteye uygun Gübre Çukuru ve biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon çukuru zorunludur
Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir?
Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;
1.    Gerçek kişiler
2.    Tüzel kişiler
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel yatırımcılar,
 
 Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar;
 
a) Başvuru sahibi yetiştirici veya tüzel kişiliklerin, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işleme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
ç) Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
c) Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
d) Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
e) Aynı parsel için büyüklüğü ne olursa olsun 2. bir yatırımcı tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
f) Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı parsel için tekrar başvuru yapılamaz.
Ayrıca;
-Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.
-Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.
-Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.
 
b) HAYGEM Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Proje Uygulama Rehberi.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.