Hibeler

TÜRK- İSVEÇ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ PROJE ÇAĞRISI 2017

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 21 Temmuz 2017
Türkiye İsveç İşbirliği Birimi tarafından 2017 yılında yürütülmesi beklenen projeler ile ilgili bir proje tekli çağrısına çıkmıştır. Proje tekli çağrısına ilişkin detaylar aşağıdaki yer almaktadır.
 
Türk- İsveç İşbirliği Birimi Türkiye’nin çoğulcu sivil toplumunu, insan haklarını ve cinsiyet eşitliğini destekeleyerek öncü bir merkez olmayı hedefliyor. İstanbul İsveç Sarayı bünyesindeki birimin misyonu, sivil toplum örgütleri ile işbirliği başlatıp tüm Türkiye’yi kapsayan projelere destekte bulunmak ve partnerlerimize bir kaynak olup kamusal tartışma için platform sağlamaktır.

Türk- İsveç İşrbirliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. 2014-2020 dönemi için İsveç’in Reform işbirliği Sonuç Stratejisi, birimi yönlendirmektedir. Bu strateji İsveç hükümeti tarafından belirlenmiştir ve  aynı zamanda SİDA (Ankara), İsveç Enstitüsü (Stockholm) ve Türk- İsveç İşbirliği Birimi (İstanbul) arasındaki ilerleme işbirliğine klavuzluk eder.
 
Birimin hedefleri:

– Demokratik yükümlülüğü teşvik eden güçlü kamuoyu destekli çoğulcu sivil toplum
-Türkiye’nin insan hakları, cinsiyet eşitliği (AB’nin cinsiyet eşitliği stratejisini dahil olmak üzere) ve ayrımcılık alanında uluslararası ve ulusal yükümlülüklerini yerine getirmesi
– Kadınların ve erkeklerin eşit bir şekilde kendi hayatlarını ve toplumu şekillendirmelerine yönelik destek vermek
Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi 2017 dönemi için aşağıda hedefleri belirtilen proje başvurularını bekliyor
– İnsan haklarını kullanma fırsatlarını iyileştirmek, demokratik katılımı ve hesap verebilirliği ilerletmek
– Çoğulcu toplumu güçlendirmek, toplumsal kutuplaşma ve ayırımcılığa karşı çıkmak
– İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü hususunda özgür ve daha bilinçli kamuoyu tartışmasını teşvik etmek
Birim, Türkiye’nin farklı  bölgelerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimleri arasında özgün işbirlikleri teşvik eden projelerin olmasına önem veriyor ve bu projelerin fon sağlayıcılar ile ortak finanse edilen türden olmasını tavsiye ediyor. Başvuranlar kendi organizasyon yapılarına ve çalışma yöntemlerine cinsiyet eşitliği entegre etmelidirler.
 
Başvuru için son tarih 25 Kasım 2016
Başvuru sonuçları 20 Ocak 2017 tarihinde açılanacak
Kimler başvurabilir?
Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları, akademik, siyasi, kültürel ve devlet kurum ve kuruluşları başvurabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul edilmemektedir.
Başvuru kuralları
İşbirliği ve destek başvuruları için sağdaki Grant Application Form’u dikkatlice inceledikten sonra iniglizce olarak Türk -İsveç Kalkınma İşbirliği Birimine posta ile ulaştırınız.
Başvuruyu doldurmadan önce, buradaki stratejiyi okumanızı öneririz. Eğer projenizin hibe almak için yeterli olduğuna emin değilseniz bir ön soruşturma için Birim’e e-posta yoluyla projenin kısa bir açıklamasını gönderebilirisiniz. İletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvuruları kabul edilecektir
Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir
Proje başvuru formunda ek olarak projenizi detaylıca anlatan bir metin göndermeniz önemle rica edilir
Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır
Doldurulan form normal posta yolu ile İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’na iletilmelidir. Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Türk- İsveç Kalkınma İşbirliği Birimine geç yapılan, eksik gelen, e-mail ve fax yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.
İrtibat bilgileri:
AndreaKarlsson
Türk İsveçKalkınma İşbirliği Birimi Yöneticisi
Andrea.Karlsson@gov.se
Didem Özalp
Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi Asistanı
Didem.Ozalp@gov.se
Consulate General of Sweden in Istanbul
Istiklal Caddesi 247
P.K. 125
Beyoğlu 34433 Istanbul
generalkonsulat@gov.se
Tel +90 212 334 0600
Fax +90 212 334 0628
 
Duyuru Metninin İngilizcesi:
TheSectionforTurkish-Swedish Development Cooperation at theConsulate General of Sweden in Istanbul.
Call for Applications 2017
TheSectionforTurkish-Swedish Development Cooperation has promotedcollaborationbetweenthetwocountries since 2001. Based at theSwedishPalace in Istanbul, theSectionaimstosupportcivilsocietyorganizationsthroughoutTurkey, tofunction as a resourceforourpartners, andtoprovide a platform forpublicdebate. Currently, theSection’sactivitiesareguidedbytheSwedishgorvenrment’sstrategyfor reform cooperationwithTurkeyfortheperiod 2014-2020. You can findthestrategy here. Theactivities of theSectionaimtoachievethefollowing:
– a morepluralisticcivilsocietywithstrengthened popular support, whichpromotesdemocraticaccountability.
-thatTurkeybetterfullfillsitsinternationalandnationalcommitments on humanrights, genderequality (includingtheEU’sstrategyforequalitybetweenwomenand men) andnon-discrimination.
– thatwomenand men have, to a greaterextent, thesamepowertoshapesocietyandtheirownlives.
TheSectionforTurkish – Swedish Development Cooperation has promotedcollaborationbetweenthetwocountries since 2001. Currently, theSection’sactivitiesareguidedbySweden’sreslutsstrategyfor reform cooperationforTurkey’s EU accessionfortheperiod 2014-2020. Thisresultsstrategy, formulatedbytheSwedishGovernment, guidesthedevelopmentcooperation of theSwedish International Development Agency SIDA (in Ankara), TheSwedishInstitute (in Stockholm), andtheSection (in Istanbul).
TheSectionforTurkish-Swedish Development Coopertaionherebyannouncesits Call forapplicationsforprojectsduring 2017.
 
Wewelcomeapplicationsforprojectsthataimto:
– Enhanceopportunitiestoexercisehumanrightsandadvancedemocraticparticipationandaccountability
– Strengthen a pluralisticsocietyandcountersocialpolarizationanddiscrimination
– Cultivate a freeandmoreinformedpublicdebate on humanrights, democracyandtherule of law
Weencourageprojectsthatfosternovelcollaborationsbetweendifferentinstitutionsandsectors of society; thatincludeactivities in multupleregions of Turkey; thatareco-fundedwithothergrantmakers. Genderequalityshould be integratedintotheapplicants’ organizationalstructureandworkingmethods.
Deadlinefor Applications is 25 November 2016
Applicantswill be notifiedby 20 January 2017 abouttheresults of theirapplication.
Who can apply?
CSOs, foundations, associations, thinktanks, academic, political, culturalandgovernmentalinstitutionsarewelcometoapply. Applications fromindividualorbusinessesare not eligible.
Application guidelines
 
Inorderforyourprojectto be eligibleforreviewbytheSectionforTurkish- Swedish Development Cooperation, youmustcompletethe “Grant Application Form”, whichyouwillfind in therightcolumn of thispage.
Beforefillingouttheapplication, werecommendthatyoureadthefullstrategy here. Ifyouareunsurewhetheryourprojectqualifiesfor a grant, werecommendyoutosend a preliminaryinquirywith a briefdescription of yourprojectviaemailtotheSection. Contactinfromation can be foundbelow.
The form must be completed in English.
Pleasenotethemandatorydocumentsthatyouneedtoincludeyourapplication.
Pleaseattach a detailedprojectdescriptiontotheapplication form.
Thebudgetshould be made in Turkish Lira.
Theapplicationmust be signedby an authorizedperson.
Thecompletedapplication form should be sent totheSectionforTurkish-Swedish Development Cooperation (contactinfromationbelow) byregular mail. TheSectiondoes not acceptincompleteapplicationsorapplications sent byfaxorbyemail.
 
Contact Information
Head of SectionforTurkish – Swedish Development CooperationAndreaKarlsson
Andrea.Karlsson@gov.se
Tel +90 212 334 0620
Fax +90 212 334 0628
Information Assistantand Project CoordinatorDidem Özalp
Didem.Ozalp@gov.se
Tel +90 212 334 0604
Fax +90 212 334 0628
Consulate General of Sweden in Istanbul
Istiklal Caddesi 247
P.K. 125
Beyoğlu 34433 Istanbul
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.