Hibeler

AR-GE DESTEK PROGRAMI 12. PROJE ÇAĞRISI (SON BAŞVURU TARİHİ 07 NİSAN 2017)

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 21 Temmuz 2017

 

 

 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 12. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için aşağıdaki belgelerin http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-GeDestek-Programi internet adresinden indirilerek başvuru kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü (resimdekine benzer) içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir.
 
a) Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş üst yazısı (TAGEM’e hitaben yazılmış)
 
b) Proje Formu (tüm bilgi ve eklerin yer aldığı)
Proje Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalı, poşet dosya kullanılmadan başvuru klasörü içerisine delgeç vasıtasıyla delinerek takılmalıdır. Projenin içeriğinde bulunan tüm belgeler (proforma fatura, teknik şartname vb.) başvuru klasörüyle birlikte teslim edilmelidir. Ayrıca Projeye ilişkin tüm belgelerin taratılmış hali ile Word formatında hazırlanmış proje önerisinin dijital kopyası bir adet CD'ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir.
 
c) Proje Formu (Kör):
 
İçinde kurum ve kişi bilgileri ile eklerin bulunmadığı proje formunun PDF hali bir adet CD'ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu (Kör) yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir. proje formunun PDF hali ayrıca bir adet CD'ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu (Kör) ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir.
 
d) Ortaklık Beyannamesi
e) Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri Örneği (Başvuruda bulunan Yürütücü Kurum/Kuruluş özel bir şirket ise gereklidir) Proje Formu ve diğer belgeler doldurulurken, standart Proje Formu formatına bağlı kalınmalı ve formda yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır.
 
Başvuru Adresi
Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) (Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Kampüsü İstanbul Yolu Üzeri, No:38, 06171 Yenimahalle / ANKARA) hitaben yazılmış yürütücü kurum üst yazısı ekinde, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır.
 
Başvuru Takvimi
12. Çağrı kapsamında başvuruların alınmasına bu kılavuzun TAGEM internet sitesinde ilan edilmesiyle başlanır. Başvuru yapılabilecek son tarih 07 Nisan 2017 Cuma günü saat 18:00’dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.
 
BAŞVURU KILAVUZU için tıklayınız.