Hibeler

AB COSME PROGRAMI

MENU
Okunma : 894 Tarih : 21 Temmuz 2017

 

 

 
AB COSME PROGRAMI
“Supporting the promotion and development of transnational thematic tourism products linked to cultural and creative industries”
COS-TOURCCI-2017-3-03
Proje Teklif Çağrısı
 
 
Çağrının Amacı ve Kapsamı:
 
Bu teklif çağrısı, özellikle kültürel ve yaratıcı endüstriler (Cultural and Creative Industries - CCI) alt sektörü "kültürel miras" ile ilgili uluslar üstü turizm ürünlerini geliştiren ve teşvik eden projelerin finanse edilmesini amaçlamaktadır. Söz konusu turizm ürünlerinin tanıtılmasında ve ziyaretçilerin tecrübelerinin geliştirilmesinde, CCI'lerle ilgili teknolojilerin kullanılmasına özellikle odaklanılmaktadır.
 
Bu teklif çağrısının genel hedefleri şöyledir:
-          Turizm ve CCI'lerde büyümeyi ve iş yaratmayı desteklemek,
-          Turizm endüstrisinin rekabetçiliğini teşvik etmek, Avrupa turizm teklifinin yenilikçiliğini, çeşitlendirilmesini ve değerlenmesini sağlamak,
-          Turizm ile CCI arasındaki sinerjiyi geliştirmek,
-          KOBİ'lerin işbirliğine olumlu bir çerçeve oluşturmak,
-          Turizm değer zinciri boyunca tüm aktörlerin ulus ötesi işbirliğini teşvik etmek,
-          Uzun vadeli Avrupa kamu-özel ortaklıklarını kolaylaştırmak.
 
Özel hedefler ise şu şekilde sıralanabilir:
-          Avrupalı ​​kültürel miras ve turizm ile ulus ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi,
-          Avrupa kültür mirasının bilinirliğinin artırılması ve değerinin, cazibesinin ve turizm sektörünün gelişimi için potansiyelinin artırılması,
-          Kültürel mirasa ilişkin ulus ötesi tematik turizm ürünlerinin geliştirilmesi yoluyla turizm ürünlerinin ve hizmetlerin arzının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesinin teşvik edilmesi,
-          Kültürel mirasla ilgili ulus ötesi tematik turizm ürünlerinin geliştirilmesinden ve teşvik edilmesinden sorumlu kamu veya özel kuruluşların yönetim becerilerinin güçlendirilmesi,
-          Avrupa kültürel mirasına odaklanan cazip Avrupa ulus ötesi turizm ürünlerinin daha iyi pazarlanması ve görünürlüğünün artırılması,
-          CCI ile ilgili teknolojilerin kullanımı yoluyla Avrupa turizm ürününün rekabet gücünün artırılması.
 
Zaman Planı:
 
Aşamalar
Tarih (Tahmini)
Son Başvuru Tarihi
29Haziran 2017, 17:00 (Brüksel saati)
Değerlendirme dönemi
Temmuz - Eylül 2017
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi
Kasım - Aralık 2017
Hibe anlaşmaların imzalanması
Şubat – Mart 2018
Faaliyetlerin başlangıç tarihi
Mart – Nisan 2018
 
 
AB Finansmanı:
 
Projelerin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe1.500.000 Avro’dur.
Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %75’i kadar olacaktır.
Her bir proje için maksimum hibe tutarı 300.000 Avro’dur.
5 ila 7 teklifin finanse edilmesi planlanmaktadır.
 
Seçilebilirlik:
 
Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılacak olup; turizm, kültürel ve yaratıcı endüstriler alanında aktif olan tamamen veya kısmen kamu veya özel kuruluşlar tarafından yapılabilecektir. Sadece AB üyesi ya da COSME programında yer alan ülkelerden gelen başvurular değerlendirilecektir.
-          Başvuru sahibi konsorsiyumlar, 4 ülkeden en az 5 ve en fazla 8 üye/ortaktan oluşacaktır.
Konsorsiyum en azından aşağıdakilerden oluşmalıdır:
-          Dünya Mirası listesine dahil edilmiş bir UNESCO kültürel sitesinin bir yönetici otoritesi
-          Turizm veya CCI alt sektörü kültürel miras alanında faaliyet gösteren bir KOBİ
-          Ulusal veya bölgesel veya yerel bir kamu otoritesi
 
Tekliflerin Sunulması:
 
Teklifler elektronik olarak 29 Haziran 2017 saat: 17.00’ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.
Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.
 
İlgili Dokümanlar
 
·        Çağrı Metni:
 
·        Elektronik Başvurular için aşağıdaki linkte yer alan prosedür takip edilmelidir:
 
·        Soru/Cevap:
            EASME-COSME-CULTURAL-TOURISM-2017@ec.europa.euadresine e-posta yolu       ile iletilen sorulara ilişkin cevaplar;
            https://ec.europa.eu/easme/en/cosmesayfasında yayımlanacaktır.