Bilgi ve Duyurular

MENU
Okunma : 2,0b Tarih : 17 Temmuz 2017
 
KOBİMEN AKADEMİ Ücretsiz KOBİ Mentorluğu Eğitimleri İçin Son Fırsat!
 
 
TÜBİTAK tarafından yetkilendirilmiş KOBİMEN AKADEMİ KOBİ mentorluğu eğitimleri için son başvuru tarihi 30 Nisan'da sona eriyor. KOBİMEN Akademi'de 3 farklı sertifika programı bulunmakta:
1. İleri Mühendislik ile Tasarım Mentorluğu Sertifika Programı
2. Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi Mentorluğu Sertifika Programı
3. Ufuk 2020 Mentorluğu Sertifika Programı
 
KOBİMEN Akademi sertifika programları, 2014 yılında TÜBİTAK desteği ile Egesys tarafından geliştirilen ve başarıyla tamamlanan Ar-Ge Mentor Ağı projesinden elde edilen deneyimlerden yola çıkarak hazırlanmıştır. KOBİMEN Akademi’de verilen eğitimlerin müfredatı EGESYS, İTÜ ve EMCC Türkiye işbirliği ile oluşturulmuştur. Mentor eğitim programları, mentor adaylarına kendi uzmanlık alanlarındaki deneyimlerini KOBİ’lere etkin biçimde aktarabilmelerini sağlayacak yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Her aday sadece bir programdan yararlanabilir. Bu nedenle adayların en güçlü oldukları alanı seçmeleri gerekmektedir.
Eğitimi tamamlayan adaylar Ulusal Mentor Platformunda yer almaya hak kazanacaklardır.
 
 
Ücret
KOBİMEN Akademi eğitim programları ücretsizdir. Sınıf içi eğitim ve KOBİ ziyaretleri için gerekli ulaşım giderleri mentor adaylarına aittir.
 
 
Süre
Eğitim programların süresi 32 saat uzaktan eğitim, 8 saat sınıf içi eğitim ve 20 saat uygulamalı eğitim olmak üzere toplam 60 saattir. 32 saat uzaktan eğitimi tamamlayan adaylar 1 günlük sınıf içi eğitime davet edileceklerdir.
 
 
Eğitim Yeri
Sınıf içi eğitimler İzmir’de, uygulamalı eğitimler ise her mentor adayının bulunduğu şehirde faaliyet gösteren bir KOBİ’de gerçekleşecektir.
 
 
Başvuru koşulları
1 ve 2 nolu sertifika programına başvuracak adayların eğitim almak istedikleri alanda güçlü bir birikime ve sanayide yöneticilik, girişimcilik ya da mentorluk alanlarında da belirlenen asgari deneyim sürelerine sahip olmaları beklenmektedir. Mentor adayları için istenen asgari deneyim süreleri:
 Sanayide yöneticilik deneyimi olan adaylar için 10 yıl
 Girişimcilik deneyimi olanlar için 10 yıl
 Mentorluk deneyimi olanlar için 10 yıl
 Hem girişimcilik hem mentorluk deneyimi olanlar için 5 yıl olarak belirlenmiştir.
 
 
Ufuk 2020 mentorluğu eğitimlerine başvuracak adayların AB Çerçeve Programlarında deneyim sahibi olmaları beklenmektedir.
Programa başvuran ve kriterleri yerine getiren adaylar TÜBİTAK onayına sunulmaktadır. TÜBİTAK tarafından onaylanan adaylar eğitim programına kabul edilmektedirler.
 
 
Kayıt
Daha fazla bilgi ve eğitimlere kayıt olmak için Kobimen Akademi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.