Bilgi ve Duyurular

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 17 Temmuz 2017
 
2013 Teknik Destek Rehberinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.
 
Önceki Hali:
2.1.1. Ön İnceleme
Bu aşamada teknik destek başvurusunun, teknik destek talep formunun beş numaralı bölümünde yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karşılayıp karşılayamadığı değerlendirilecektir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa teknik destek başvurusu bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.

 

UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ (Uygunluk Kontrol Listesindeki kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa teknik destek başvurusu bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir).
Evet
Hayır
Gerekli Değil
1. Başvuru Sahibi ve ortakları uygundur.
 
 
 
2. Talep Formu standart formata uygun olarak hazırlanmış ve tüm ekleri eksiksiz şekilde sunulmuştur.
 
 
 
3. Teklif, bilgisayar ile Türkçe olarak hazırlanmıştır.
 
 
 
4. Başvuru, 1 (bir) asıl ve 2 (suret) ve elektronik kopya (CD/DVD) olarak aynı içerikte sunulmuştur.
 
 
 
5. Başvuru Sahibi ve ortağın destek sağlanan talep sayısı bir dönem içerisinde 1’i, aynı yıl içerisinde ise 2’yi geçmemektedir.
 
 
 
6. Teknik Desteğin süresi 1 (bir) ayı geçmemektedir.
 
 
 
7. Program kapsamında varsa Ajans’tan talep edilen geçici uzman görevlendirmesi 2 (iki) haftayı aşmamaktadır.
 
 
 
8. Talep Formu'nda yer alan Başvuru Sahibinin beyannamesi, Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır.
 
 
 
9. Ortaklık beyannamesi (ortak varsa) ortakların yetkili temsilcisi tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.
 
 
 
10. Yaklaşık Maliyet Formu Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmıştır (PCM Eğitimi Talepleri Hariç).
 
 
 
11. Talep formu ve eklerin tüm sayfaları Başvuru Sahibinin yetkili temsilcisi tarafından paraflanmıştır.
 
 
 
12. Başvuru sahibinin TR52 Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı ve faal olduğunu gösteren belgeler sunulmuştur (Kamu Kurumları Hariç).
 
 
 
13. Başvuru Sahibi ve varsa ortağına ait imza sirküleri ya da (kamu kurumları için) onaylı tatbiki imza sunulmuştur.
 
 
 
14. Talep edilen konu ile ilgili en az 3 (üç) fiyat teklifi ve uzman özgeçmişleri sunulmuştur (PCM Eğitimi Talepleri Hariç).
 
 
 
15. Teknik destek faaliyetlerinde teknik desteğin kapsamının açıklandığı 'detaylı' bir Teknik Şartname sunulmuştur (PCM Eğitimi Talepleri Hariç).
 
 
 

 

 
Son Hali:
            2.1.1. Ön İnceleme
Bu aşamada teknik destek başvurusunun, Uygunluk Kontrol Listesi’ndeki kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa teknik destek başvurusu bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir. İdari Kontrol Listesi’ndeki kriterlerden herhangi birine eksiklik bulunması halinde 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanması gerekir. Tamamlanmadığı takdirde Teknik Destek başvurusu reddedilecektir.

 

PROJENİZİ GÖNDERMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ MADDELERİN HER BİRİNİN TAMAMLANDIĞINI VE BAŞVURUNUZUN AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNU KONTROL EDİNİZ  (Lütfen Bütün kutucukların Doldurulduğundan emin olunuz).
 
Başvuru Sahibi tarafından doldurulacak
UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ (Uygunluk Kontrol Listesindeki kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa teknik destek başvurusu bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir).
Evet
Hayır
Gerekli Değil
1. Başvuru sahibi uygundur (Başvuru Rehberi 2.1.1).
 
 
 
2. Teknik destek süresi 1 ay (bir) veya daha kısadır (Başvuru Rehberi 2.1.3).
 
 
 
3. 2013 yılı içerisinde bir başvuru sahibi bir dönem içinde en fazla bir, yılı içinde ise en fazla iki proje için destek başvurusunda bulunmuştur (Başvuru Rehberi 2.1.3 (Özel Düzenlemeler)).
 
 
 
İDARİ KONTROL LİSTESİ (Uygunluk Kontrol Listesindeki kriterlerden herhangi birine eksiklik bulunması halinde 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanması gerekir. Tamamlanmadığı takdirde Teknik Destek başvurusu reddedilecektir).
Evet
Hayır
Gerekli Değil
1. Teknik Destek Başvurusu 2013 yılı Teknik Destek Talep Formu standart formatına göre hazırlanmıştır.
 
 
 
2. Başvuru belgeleri 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret halinde hazırlanmış; asıl belgeler BİR KIRMIZI DOSYA, suretler ise İKİ MAVİ DOSYA olarak ve tüm dosyalar kapalı zarf içerisinde teslim edilmiştir
 
 
 
3. Üç matbu kopya birbirinin aynıdır ve CD, matbu kopyalarla aynı bilgileri içermektedir.
 
 
 
4. Başvuru sahibinin TR52 Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olduğunu gösteren belge sunulmuştur (TR52 Düzey 2 Bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşları hariç).
 
 
 
5. Başvuru Sahibinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri, kurum/kuruluş tarafından onaylı tatbiki imza belgesi, yönetim kurulu kararı veya karar defteri örneğinden biri sunulmuştur (Kurum ve kuruluşun mahiyetine uygun olduğu şekilde).
 
 
 
6. Başvuru Sahibinin Beyannamesi, başvuru sahibinin yetkili/yasal temsilci(ler)i tarafından imzalanmıştır.
 
 
 
7. Talep edilen Teknik Destek konusu (PCM Eğitimi hariç) ile ilgili teknik şartname, en az 3 (üç) fiyat teklifi ve uzman özgeçmiş(ler)i sunulmuştur.
 
 
 
8. Talep edilen Teknik Destek konusu (PCM Eğitimi hariç) ile ilgili teknik şartnameler fiyat teklifini veren firmalar tarafından imzalanmış ve her sayfası paraflanmıştır.
 
 
 
9. Sunulan Yaklaşık Maliyet Formu başvuru sahibi tarafından imzalanmıştır.