Bilgi ve Duyurular

MENU
Okunma : 1,3b Tarih : 17 Temmuz 2017
TET Ar-Ge Proje Pazarı –Süre Uzatımı
İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine be Bilişim İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye’de ilk kez Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir.
 
AR-GE Proje Pazarı vasıtasıyla Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir.
 
Etkinliğin temaları Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir. 

1. Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları 
2. Nanoteknoloji Uygulamaları 
3. Mikro Elektro Mekanik Sistem (MEMS) uygulamaları 
4. Enerji üretim, iletim ve dağıtımına yönelik uygulamalar 
5. Çevre ve Enerji verimliliği uygulamaları
6. Diğer
Katılım Koşulları
A. Katılım Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişi (Ar-Ge Merkezleri, araştırma yapan firmalar, kamu kurumları,Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.) ve bireylerin katılımına açıktır. B. Ar-Ge Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir. C. Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin proje pazarının yapılacağı tarihte en az bir kişi ile katılım göstermeleri gereklidir.

Her proje için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) Birliğimizce karşılanacaktır. 
Ulaşım masraflarında; uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde, 
taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.
 
Etkinlik Takvimi
İlk Proje Gönderim Tarihi: 12 Mart 2012
Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2012
Ayrıntılın bilgi için :
http://www.tetprojepazari.org adresine bakınız.