Bilgi ve Duyurular

BELEDİYELERİN SU VE KANALİZASYON ALTYAPI PROJESİ (SUKAP)

MENU
Okunma : 2,5b Tarih : 17 Temmuz 2017

BELEDİYELERİN SU VE KANALİZASYON ALTYAPI PROJESİ

(SUKAP)

 

 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Belediyelerin su ve kanalizasyon altyapı projelerini (SUKAP) gerçekleştirmek üzere İller Bankasına 400 Milyon TL ödenek ayrılmıştır.

 

Belediyelerin su ve kanalizasyon altyapı tesisleri “Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) Ödeneğinin Belediyeler Bazında Dağılımı, Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair 10.05.2011 tarih ve 2011/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı” çerçevesinde İller Bankası’nca yapılacaktır.

 

YPK Kararı eki listede nüfusu 25.000 ve altı 1498 adet belediyenin 1.897 adet içmesuyu-kanalizasyon altyapı projesi, nüfusu 25.000’in üzeri 1395 adet belediyenin 210 adet içmesuyu-kanalizasyon altyapı projesi yer almaktadır.

 

2011/11 sayılı YPK Kararı gereğince, Karar eki listede yer alan;

 

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyelerin projelerine 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28. maddesi kapsamında, belediyelerin talepte bulunması halinde İller Bankası kredi koşullarında finansman temin edilmektedir.

 

Nüfusu 25.000 ve daha az olan belediyelerin projelerine, proje ihale bedelinin (KDV dahil) %50’lik kısmına BELDES ödeneğinden hibe kullandırılmakta, geriye kalan %50’lik kısım ise İller Bankasınca kredilendirilmektedir.

 

SUKAP Projesi kapsamında, 2011 yılı Bütçe Kanununda İller Bankasına ayrılan 400 Milyon TL ödenek çerçevesinde, projesi hazır olan 225 adet işe 437.289.187 TL hibe, 456.868.187 TL kredi olmak üzere toplam 894.157.373 TL finansman tahsis edilmiş, 24.11.2011 tarihi itibariyle 182 adet işin ihalesi yapılmıştır. Finansmanı tahsis edilen 43 adet işin ise ihale çalışmalarına devam edilmektedir.

 

2012 yılında Bütçe Kanunu ile ayrılacak ödenek çerçevesinde, YPK Kararı eki listede yer alan ve projesi İller Bankasınca yapılmış, toplam proje maliyeti 1 Milyar 101 Milyon TL olan 128 adet belediyeye ait içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi işlerine finansman temin edilmesi ve yapımına başlanması planlanmaktadır.

 

Detaylı bilgi İller Bankası’ndan alınabilir.