Bilgi ve Duyurular

20 Aralık 2010 Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 17 Temmuz 2017
 
T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI
20.12.2010 KALKINMA KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
 
MEVKA 5. Kalkınma Kurulu Toplantısı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan açılış konuşmaları ile başladı.
 
Gündeme geçilmeden 26.05.2010 tarihinde yapılan 4. Kalkınma Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar kurula okundu.
Daha sonra Gündemin 1. Maddesi gereğince MEVKA 2010 Yılı Ara Faaliyet Raporu okundu ve kurulca görüşüldü. Gündemin 2. Maddesi gereğince MEVKA Genel Sekreteri Ahmet AKMAN’ın sunumunun ardından TR 52 Düzey 2 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı görüşüldü.
 
Gündemin 3. Maddesi gereğince Kurul Başkanı Sayın Nurettin BAY Yönetim Kurulu’na tavsiye mahiyetinde görüşler konusunda üyelere söz hakkı tanımıştır. Bu konuda herhangi bir fikir beyanı olmamıştır.
 
Gündemin 4. Maddesi gereğince 5449 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ve 2009/15433 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 / 3. Maddesi gereği Kalkınma Kurulu Başkanı, Başkanvekili ve Katip Üyelerin seçimine geçildi.
 
Yapılan açık oylamada, Konya MÜSİAD Şubesi Başkanı Aslan KORKMAZ Kalkınma Kurulu Başkanlığına, Karaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem BAŞTUĞ Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği’ne, Konya İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Metin ÖZDİL, Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hacı Ali GÖKTEKİN asil, Konya Ticaret Borsası Başkanı M. Uğur KALELİ ve Karaman İl Çevre ve Orman Müdürü Ahmet DURAN yedek katip üyeler olarak seçilmişlerdir.
 
Kurul toplantısı, Nurettin BAY ve Aslan KORKMAZ tarafından yapılan kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.
 
Aslan KORKMAZ
Kalkınma Kurulu Başkanı