Bilgi ve Duyurular

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN AVRUPA REHBERLİK AĞI

MENU
Okunma : 1,4b Tarih : 17 Temmuz 2017
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve programının altında yer alan 3 operasyonel programdan biri olan Girişimcilik ve Yenilik Programı kapsamında Kobilere yönelik olan çağrılardan ‘Kadın Girişimciler için Avrupa Rehberlik Ağı’ çağrısı açılmıştır. Kadın girişimciler için Avrupa Rehberlik ağı oluşturularak kadınlar arasında girişimciliğin özendirilmesi hedeflenmektedir.
2011 yılında açılan bu çağrı, en az 15 ülkede ‘Ulusal Kadın Girişimcilik Ağı’ kurulmasını amaçlamaktadır. Bu ağlar genel olarak Avrupa´daki başarılı girişimcileri ve bu girişimcilerin kendi ülkesinde ya da diğer ülkelerde rehberlik yapabileceği kadın girişimcileri belirlemeyi hedeflemektedir.
 
Kimler Başvurabilir:
1-Aynı ülkede faaliyet gösteren ve en az iki ortaktan oluşan ulusal bir konsorsiyumla oluşmuş organizasyon olmak
2-Lider organizasyonun ortakları da başvuranlarla aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır.
3- Ana hedefi kadın girişimciliğinin ya da iş hayatının desteklenmesi olan tüzel kişiliğe sahip kamu kurum/kuruluşu ya da özel kuruluşlar
-ekonomi, girişimcilik, iş hayatının desteklenmesi ve bu gibi konularda görevli kamu kurumları
-ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları veya benzer yapıdaki diğer kurumlar
- iş hayatını destekleyen kuruluşlar, işletme destekleme merkezleri
-iş dernekleri, iş hayatını destekleyen ağlar
-kadın girişimci dernekleri
-iş hayatını destekleyici hizmetler sunan kamu birimleri ya da özel birimler
4-Ticari kuruluşlar yasal olarak kayıtlı olmalıdır.
 
Programın toplam bütçesi 1 000 000 € olup; proje başına
5-10 girişimcinin katıldığı ağlara 35 000 Euro’ ya kadar,
10-20 girişimcinin katıldığı ağlara 50 000 Euro’ ya kadar,
20 ve üstündeki girişimcilere 75 000 Euro’ ya kadar destek verilecektir.
Maximum AB eşfinansman  oranı uygun maliyetin % 60’ı olarak belirlenmiştir.
Programa başvurular posta ve kargo yolu ya da şahsen yapılabilmektedir. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2011’dir.
 
Programla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir: