2010 Yılı Mali Destek Programları 3. Grup Sıkça Sorulan Sorular

MENU
Okunma : 925 Tarih : 17 Temmuz 2017
1.
SORU:  Sosyal kalkınma projelerinde proje kapsamında yurt dışı eğitim, inceleme vb. faaliyet desteklenir mi?
CEVAP: Proje uygulamalarının tümünün TR52 bölgesinde yapılması esastır. Ancak fuar, sergi, konferans vb. etkinlikler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Söz konusu hususların proje özelinde (zorunluluk vb.) ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
2.
SORU:Spor kulüpleri dernekleri bu desteklerden faydalanabilir mi?
CEVAP: Dernekler, sosyal kalkınma mali destek programı kapsamında başvuru sahibi olabilmektedir. Derneklerin hangi konuda faaliyette bulundukları sundukları proje konusu ve programın öncelikleri açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla faaliyet konusuna uygun olmak ve programın öncelikleri kapsamında bulunmak kaydıyla proje başvurusunda bulunabilir.
3.
SORU:Sosyal Kalkınma Mali Destek programı kapsamında Milli Eğitim’e bağlı Meslek Liseleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri uygun başvuru sahibi olabilir mi?
CEVAP: Başvuru sahibi olabilecek olanlar arasında desteklenecek alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları sayılmıştır. Bu kapsamda söz konusu kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibidir.
4.
SORU:Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında yapılacak bir eğitim projesinde, Bütçe’de katılımcılığı artırmak için katılımcılara ücret ödenmesi öngörülebilir mi?
CEVAP: Sosyal kalkınma mali destek programı kapsamında katılımcılığı artırmak maksadıyla eğitime katılanların yol ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanabilecektir. Söz konusu faaliyetler hizmet alımı yolu ile de gerçekleştirilebilir.
5.
SORU: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize eğitim verilmesi alanında bir proje hazırlıyorum. Eğitime katılacak çiftçilerimize “Kızgınlık Ölçümü ve Bireysel Tanımlama Cihazı(PEDOMETRE)” verilmesi desteği sağlanabilir mi? Eğitime katılacak çiftçilerimizin sığırlarına ücretsiz suni tohumlama uygulaması desteği sağlanabilir mi?
CEVAP: Çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın öncelikleriyle uyumlu olabilecektir. Ancak program rehberinde belirtildiği üzere Ajans tarafından verilecek desteklerin, destek olarak tekrar dağıtılmasını içeren projeler uygun projeler olarak değerlendirilmemektedir.
Suni tohumlama uygulamasına ilişkin bilinçlendirme eğitimi yapılabilir. Ancak eğitime katılan kişilerin hayvanlarına söz konusu uygulamayı proje kapsamında yapmak mümkün değildir.