2010 Yılı Mali Destek Programları 3. Grup Sıkça Sorulan Sorular

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 17 Temmuz 2017
1.
SORU:  Proje hazırlama sürecinde projenin kalitesinin artırılması adına Ajansın katkısı ne düzeyde olacaktır?
CEVAP: Projelerin hazırlanması ile ilgili olarak T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından proje hazırlama eğitimleri düzenlenmiştir. Bunun yanında ayrıca potansiyel başvuru sahiplerine yardımcı olmak üzere teknik yardım hizmeti verilecektir. Teknik yardım hizmeti ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.mevka.org.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
2.
SORU:Ben Çayırbağı köyü muhtarıyım. Köyümde tarımsal kalkınma kooperatifi vardır. Kooperatif yahut muhtarlık olarak büyükbaş hayvan çiftliği ve yahut alabalık üretim çiftliği üzerine proje yapabilir miyiz? 
CEVAP: Muhtarlıklar, Sosyal Kalkınma ve İktisadi Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında uygun başvuru sahibi değildir. Ancak kooperatifler kar amaçlıysa İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’na; kar amaçlı değilse veya beş yıl kar dağıtmayacağını belgeler ise Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na başvurabilirler.
Birincil tarım faaliyetleri kapsamına giren, zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, besi hayvancılığı, süt sığırcılığı, alabalık üretimi gibi konular 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmemektedir. Ancak tarım ve hayvancılığa dayalı endüstri ürünlerinin modern tekniklerle işlenmesi, paketlenmesi, depolanması yoluyla üretim kapasitelerinin artırılması İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için uygun proje konuları arasında yer almaktadır.
3.
SORU: Köy kooperatifi olarak güneş enerjisinden elektrik üretimi için proje hazırlayabilir miyiz? 
CEVAP: Kooperatifler kar amaçlıysa İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’na; kar amaçlı değilse veya beş yıl kar dağıtmayacağını belgeler ise Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na başvurabilirler. Bununla birlikte sunulacak projenin programların öncelikleriyle uyumlu olması ve başvuru rehberlerinde belirtilen diğer uygunluk kriterlerine sahip olması gerekmektedir.
4.
SORU: Desteklemelerin bölge sınırları içerisinde olması gerekliliği var mı?
CEVAP: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Konya, Karaman) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.
5.
SORU: Fidan dikimi ile ilgili olarak kendi arazisine destek alamıyor. Hazineden kiralanan alana desteğiniz var mı?
CEVAP:2010 yılı mali destek programları kapsamında sunulan projeler açısından birincil tarım faaliyetleri (canlı hayvan alımı, fidan alımı vb.) uygun maliyet değildir. Dolayısıyla söz konusu faaliyetler için destek sağlanmaz.
6.
SORU: Eş finansmanda bankanın proje kapsamında etkisi ne olacaktır?
CEVAP:Yararlanıcılar kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını, banka ya da diğer finans kurumlarından kredi yoluyla temin edebilirler.
7.
SORU: Proje kapsamında kabul edilen projeler için finansör banka ile kredi ilişkisi için bir sözleşme söz konusu mudur?
CEVAP:T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı 2010 mali yılı destek programları için henüz herhangi bir banka ile sözleşme imzalamamıştır. Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
8.
SORU:Faaliyet Bütçesinin 6 numaralı “Diğer” bölümüne proje yazım için danışmanlık ücreti konabilir mi?
CEVAP:Başvuru rehberinde de belirtildiği gibi, “Özellikle proje hazırlama kapasitesi düşük olan hedef kitlelere yönelik proje teklif çağrılarında, proje hazırlanması ve sunulmasını teşvik etmek amacıyla, yararlanıcılar tarafından bu kapsamda temin edilen desteklerden danışmanlık ve kırtasiye giderlerine ilişkin olanlar, faturalandırılmaları şartıyla proje uygun maliyetlerinden sayılabilir ve talep edilen destek miktarının % 2'sini geçmemek üzere proje bütçesinde gösterilebilir.”
9.
SORU: Başvurular tamamlandıktan sonra projemizin kabul edilip edilmediği ne zaman belli olur? Şayet kabul edilmezse bu durum bize bildirilir mi?
CEVAP: Değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında Ajans tüm başvurular alındıktan sonra duyuru yapacaktır. Başvuru sahiplerine başvurunun sonucuna ilişkin olumlu veya olumsuz durum yazılı olarak bildirilecektir.