Haberler

MEVKA, GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ İÇİN ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI DÜZENLEDİ

MENU
Okunma : 1,2b Tarih : 01 Mart 2017
Mevlana Kalkınma Ajansı, 2017 yılı içerisinde hayata geçirmeyi planladığı Güdümlü Proje Destekleri için ön hazırlık toplantısı düzenledi. Konya Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Necmettin Erbakan üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Görgülü, İnnopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi, kamu kurum kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağladı.
 
Toplantının açılışında katılımcılara Güdümlü Proje Destekleri ile ilgili bilgiler aktaran MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, “Güdümlü projeler ajansların destek mekanizmalarından biri olup amacı bölgesel gelişmenin hızlandırmak, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirmek ve bölgedeki iş ortamını iyileştirilerek istihdama katkıda bulunmaktır. Bu destek çağrısına yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sivil toplum kuruluşları proje sunabilmektedir. Güdümlü proje desteklerini diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, Ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Projeler, ajansın öncülüğünde geliştirilir. Bu kapsamda ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür. Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. Güdümlü projelerde genel olarak, özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır. Bu tür projelerin uygulama süresi iki yıldır. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da %25 oranında nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, kurulduğumuz günden bu yana ajansımızın sorumluluğunda olan Konya ve Karaman illerinde; Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi, Konya Mesleki Eğitim Merkezi, Tohum Ve Gen Teknolojilieri Vadisi, Karaman İş Geliştirme Merkezi, Karaman Fuar Alanı ve Kongre Merkezi, Taşeli Bölgesi Su Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, Karaman Turizm Bilgi Merkezi olmak üzere toplamda yedi adet güdümlü projeye yaklaşık 20 Milyon TL destek sağladık.
 
Bu toplantıları düzenlememizdeki en büyük amacımız bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek projeleri ortaya çıkarmak, geliştirmek, gerek kamunun gerekse de özel sektörün istifade edebileceği şekilde hayata geçirmektir. Bu toplantıların aynı zamanda Konya’mızın ve bölgemizin proje havuzuna büyük katkılar sağlayacağı, istişareler sonucunda yeni proje fikirlerini de ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Güdümlü proje destekleri kapsamında ajansımıza sunulacak projelerde; yeni bir ürün veya bilgi ortaya çıkarılması, teknoloji odaklı çalışmaların yürütülmesi, özel sektörümüzün ihracat ve üretim kapasitesinin artırılması, üreticilerimizin büyük ihtiyaç duyduğu bir test merkezi, laboratuvar ve mükemmeliyet merkezi vb. uygulamaların şehrimize kazandırılması, ihtisaslaşma, kümelenme gibi konular önceliklerimiz arasında yer alacaktır” ifadelerine yer verdi.
MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman’ın moderatörlüğünü yürüttüğü toplantı esnasında yirmiden fazla kurum ve kuruluş temsilcisi tek tek söz alarak projeleri ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişleri ve istişarelerin ardından son buldu.
 

Galeri