Haberler

MEVKA EKİM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MENU
Okunma : 809 Tarih : 27 Ekim 2016
Mevlana Kalkınma Ajansı Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Karaman Valisi Süleyman TAPSIZ başkanlığında Konya’da gerçekleştirildi.
 
Konya Valiliği’nde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısına Karaman Valisi Süleyman TAPSIZ’ın yanı sıra Konya Valisi Yakup CANBOLAT, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş KÜTÜKCÜ ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa TOKTAY katıldı.
 
Toplantıda; Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılı çalışma programı ve bütçesi Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından istişare edilerek kabul edilmiştir.
 
Ajansın 2017 yılı destek mekanizmalarının hangi alanlara yönelik olacağı Yönetim Kurulu Üyelerince mütalaa edilmiş, ajans ve birimlerin ara faaliyet raporlarıokunarak kabul edilmiştir.
 
Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği doğrultusundaillerin yatırım destek ve tanıtımı konusunda, ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşları aynı vizyon etrafında bir araya getirerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirilmesi, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemek, ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmesi ve böylece ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalara etkinlik kazandırılması amacıylaajans tarafından hazırlanacak olan Konya ve Karaman illerine ait “İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri” ninçalışmalarına başlanılmasıele alınmıştır.
 
Ayrıca ajans çalışmaları ve yürütülen projeler ile ilgili diğer konular Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.
 
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.