Haberler

KONYA ve KARAMAN İL YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİA HAZIRLANIYOR

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 22 Ekim 2016
Mevlana Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı’nın katkılarıyla bölgemizin ve ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamak, TR 52 Konya ve Karaman Bölgesi’nin yatırım destek ve tanıtım konusundaki avantaj ve dezavantajlarını belirleyerek bu doğrultuda çözüm önerileri getirmek amacıyla il yatırım destek ve tanıtım stratejisinin hazırlanmasına yönelik bir çalışma başlattı.
 
Başlatılan çalışma ile, Konya ve Karaman illerinin yatırım destek ve tanıtımı konusunda, illerdeki tüm ilgili kurum ve kuruluşların aynı vizyon etrafında bir araya getirilerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesi, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve faaliyetlerin belirlenerek illerin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanan sorunlarına çözümler üretilmesi ve böylece illerin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalarına etkinlik kazandırılması ve ilin yatırım destek ve tanıtımına ilişkin gündeminin, toplu, önceliklendirilmiş ve somut eylemlere dökülmüş olarak sunulmasıamaçlanmaktadır.
 
Konya ve Karaman illerinin yatırım destek ve tanıtımı konusunda “Mevcut Durum Analizi, Sorun Alanları, Hedefler” başlığında ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı çalışmanın mevcut durum analizi bölümünde illerin öncelikli sektörleri, istihdam ve üretim durumu, dış ticaret yapısına yer verilmesi, sorun alanları bölümünde illerin yatırım destek ve tanıtım konularında yaşadığı başlıca sorun alanları ve bu sorunların illlere ve bölgeye etkisi konularında bilgi verilmesi, hedefler bölümünde ise illerin strateji döneminin sonunda, yatırım destek ve tanıtım konusunda somut çıktı göstergelerinden faydalanılarak hangi ilerlemeleri kaydetmesinin beklendiği hususundaki hedeflere yer verilmesi planlanmaktadır.
 
Katılımcılığın temel ilke olarak benimsendiği strateji belgesinin hazırlanması sürecinde Konya ve Karaman bölgesinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör temsilcilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili görüşlerinin de ele alınacağı çalışmaya katkı sağlamak isteyenlerin ajansınwww.mevka.org.tr internet sitesinde yer alan “Sorun Tespit Formunu” doldurarak 16 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Konya içinkonyaydo@mevka.org.tr, Karaman için ise karamanydo@mevka.org.tr adresine elektronik ortamda iletmeleri gerekmektedir.