Doğrudan Faaliyet Desteği

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 20 Temmuz 2017
 

Çalışmanın temel amacı, Konya ilinde işverenlerin işgücüne yönelik mesleki yeterlilik algıları, işgücünden beklentileri, işgücü talebi ve işgücü talebinin sektörler arası dağılımı, pek çok değişken göz önünde bulundurularak incelenmesi ve elde edilen sonuçlar ışığında eylem planları oluşturulmasıdır.