Haberler

KONYA İL YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MENU
Okunma : 1,1b Tarih : 27 Agustos 2016
Konya’nın yatırım destek ve tanıtım konusundaki avantaj ve dezavantajlarını belirleyerek bu doğrultuda çözüm önerileri sunmak amacıyla Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlığına devam edilen Konya İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Belgesi kapsamında eylem planı çalıştayı gerçekleştirildi.
 
 
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri ve çok sayıda davetli katılırken programın moderatörlüğünü MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman yaptı. Çalıştayda MEVKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İsmail Ünver de katılımcılara yönelik olarak yapmış olduğu sunum eşliğinde Konya İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Belgesi’nde gelinen son durum hakkında bilgiler aktardı.
 
 
Çalıştay programının açılışında konuşan MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, “Hepimizin malumu olduğu üzere önümüzdeki yıl bir yatırım ve hamle yılı olacaktır. Bu çerçevede illerdeki kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve işbölümü esaslarını belirleyecek çalışmaların gerçekleştirilmesi, yatırım destek ve tanıtım konusundaki eksiklerin tespit edilerek bu yönde eylem planlarının oluşturulmasının önemi de bir kat daha artmıştır. Bu amaç doğrultusunda ajansımız tarafından çalışmalarına başlanan ve tamamlandığında şehrimiz için bu yöndeki çalışmaların ilki olma özelliğini de taşıyacak olan il yatırım destek ve tanıtım strateji belgesinin hazırlanması çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Bu strateji belgesinin Konya’daki yatırımların artmasının önündeki engellerin tespit edilerek ifade edildiği ve çözümü için inisiyatifin alındığı, yurtiçi ve yurtdışı yatırım çekme ve tanıtım faaliyetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında hedef birliğinin sağlandığı, ilerlemenin somut göstergelerle takip edildiği bir çalışma olması adına şehrin düzenleyici kurum ve kuruluşlarının katkılarını çok önemsiyoruz. Strateji belgesinin hazırlanma aşamasında Konyalı firmalarımız, yatırım süreçleri ile ilgili sorunlarını ifade ettiler. Bunun yanında sivil toplum ve meslek kuruluşları temsilcileri ile mülakatlar gerçekleştirerek kıymetli görüşlerini dinleme fırsatı bulduk. Geldiğimiz noktada gerek özel sektör temsilcilerinden ve gerekse de kamu kesiminden ajansımıza iletilen veriler ışığında ilimizin daha fazla yatırımcı çekebilmesi için Yatırım Yeri Tahsisi ve Altyapı, İstihdam ve İşgücü, Yatırım Ve İşletme Maliyetleri, Lojistik - Ulaşım, Bürokrasi - Mevzuat, Finansmana Erişim - Teşvik Ve Destekler, Tanıtım - İmaj - Kurumsal Kapasite gibi sorun yaşanılan temel alanlar ve bunların alt başlıkları belirlenmiş ve bu yönde çözüm önerileri sunulmuştur. Bugün düzenlediğimiz çalıştayda ise, düzenleyici kurumlarımızın tespit edilen sorunların çözümü noktasındaki eylem planlarını ele alarak istişarelerde bulunmak istedik. Toplantının çıktılarını ve daha önce elde ettiğimiz verileri bir araya getirerek strateji belgesine nihai halini vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.
 
 
Çalıştay, katılımcıların tek tek söz alarak belirlenen sorun alanlarına yönelik çözüm önerilerini ve eylem planlarını sunmalarının ve karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.
 

Galeri