Haberler

MEVKA DAN KARAMAN, TARIM VE GIDA ÜRETİCİLERİ ARASINDA MARKA BİRLİĞİNİN KURULMASI PROJESİNE DESTEK

MENU
Okunma : 1,0b Tarih : 06 Nisan 2017
 
Mevlana Kalkınma Ajansı 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamındaKaraman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ajansa sunulan ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından yürütülecek olan “Karaman, Tarım ve Gıda Üreticileri Arasında Marka Birliğinin Kurulması” başlıklı proje destek almaya hak kazandı.
 
Proje sözleşmesiKaraman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ali Konuksevenve Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman tarafından imzalandı.
 
Proje ile Karaman ilinde başta elma üreticileri olmak üzere, çiftçiler ve gıda üreticileri arasında bir marka birliğinin kurulup kurulmayacağının sosyo-ekenomik analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında marka birliğinin kurulmasının bölgeye olası etkileri de analiz edilecektir. Proje doğrultusunda bölgede çiftçilerle ve gıda üreticileri ile anket çalışması gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlarla ilgili ekonometrik analizler yapılacaktır. Bu proje çerçevesinde elde edilecek verilerin ilerleyen dönemlerde bölgede marka birliğinin sağlanmasına yönelik daha kapsamlı bir araştırma ve uygulama projesinin hazırlanabilmesine de temel oluşturması planlanmaktadır.
 
Atlan imzaların ardından proje hakkında değerlendirmelerde bulunan MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, “Marka Birliği ya da Ortak Marka kavramı genel olarak; bir sözleşme çerçevesinde tüzel kişilerin veya tüzel kişilik meydana getirmeksizin bir araya gelen gerçek kişilerin oluşturduğu birliğe dahil işletmelerce üretilen mal ve hizmetleri, diğer işletmelerin mal vehizmetlerinden ayırt etmeye yarayan ve bu işletmelerce ayrı ayrı kullanılabilen işareti ifade eder. Bugünün küreselleşen dünyasında, ülkeler arasındaki rekabet büyük ölçüde yerini firmalar arası rekabete terk etmiş, firmalar arasındaki rekabet ise kendisini markalar savaşı seklinde göstermektedir. Marka olmanın oldukça uzun süreli bir maraton koşusu olduğu dikkate alındığında, ülkemizde çoğu KOBİ niteliğindeki firmaların güçlü markalar meydana getirmelerinin de kolay olmadığı görülebilir.Bu bağlamda, kaliteli üretim yapan, kaliteyi markayla bütünleştirebilecek firmaların bir araya gelerek, el ele tutuşarak marka oluşturmaları ve ortak marka etrafında bütünleşerek dünya pazarlarına açılmaları hem marka oluşturmaya yönelik maliyetlere hem de bu çerçevedeki risklere firmaların katlanabilir olmasını sağlayacaktır.Ortak marka, bölgesel kalkınma açısından da oldukça önemlidir. Bir bölgede güçlü sektörler için oluşturulacak ortak markalar sayesinde kaliteli ürünler üretmek mümkündür.Küçük girişimcilerin bireysel olarak başarılı bir marka oluşturabilmek için yeterli finansman ve birikime sahip olmaları oldukça güçtür. Ortak markaların geliştirilmesi özellikle sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme açısından son derece önemlidir. Ülkemizde de örnek çalışmalarını görebileceğimiz bu çalışmayı Mevlana Kalkınma Ajansı olarak sorumluluk alanımızda bulunan Karaman ilimizde gıda ve tarım sektörüne yönelik olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ajans olarak destek verdiğimiz bu çalışma ile bu konunun altyapısını uygulanabilirliğini, firmaların konuya desteğini de ölçmüş olacağız” ifadelerine yer verdi.