Haberler

ÖZEL SEKTÖRE AİT KULLANILMAYAN TESİSLERİN ENVANTERİ ÇIKARILIYOR

MENU
Okunma : 853 Tarih : 01 Temmuz 2016
Bilindiği üzere 65. Hükümet programında iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi önemli önceliklerden biri olarak sıralanmıştır. Bu doğrultuda ise ulusal ve uluslararası doğrudan yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi kapsamında özel sektörün hâlihazırda atıl vaziyette bulunan yatırımları önemli bir yer tutmaktadır.
 
Bu nispette Kalkınma Bakanlığı tarafından başlatılan ve Mevlana Kalkınma Ajansı öncülüğünde Konya ve Karaman illerinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmada daha önceden yatırıma başlanmış ama tamamlanmamış veya tamamlandığı halde halen kullanımda olmayan tesisler ve binalar tespit edilecek ve envanteri oluşturulacaktır.
 
Bu çalışma ile beraber, ilerleyen günlerde yatırımcılara uygun yatırım yeri tahsisi konusunda bu tesislerin de alternatif olarak yatırımcıya sunulması beklenmektedir. Bu sayede, tesis sahibinin atıl vaziyetteki mülkünün değerlendirilme imkânı doğabilirken yatırımcının maliyeti azalacak ve bölgemiz daha da yatırıma cazip hale gelecektir.
Bu vesile ile tamamlanmamış veya tamamlandığı halde halen kullanımda olmayan tesisler ve binalarınızla ilgili bilgileri ekteki forma her bir tesis için ayrı ayrı doldurarak 11 Temmuz 2016 Pazartesi 14.00’ kadar;
 
KONYA için                        konyaydo@mevka.org.tr
KARAMAN için                 karamanydo@mevka.org.tr
 
adreslerine mail yoluyla iletmenizi istirham eder, saygılar sunarız.
 
                                                                                                              MEVLANA KALKINMA AJANSI
                                                                                                              GENEL SEKRETERLİĞİ