Haberler

MEVLANA KALKINMA AJANSI KALKINMA SÖYLEŞİLERİNİN İLKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

MENU
Okunma : 986 Tarih : 11 Aralık 2016
Mevlana Kalkınma Ajansı, belirli aralıklarla, çeşitli konularda alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştireceği MEVKA Kalkınma Söyleşileri’nin” startını verdi. MEVKA Kalkınma Söyleşilerinin ilk konuğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk Gedikoğlu olurken, “ABD’de Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Politikaları” konusu ele alındı. Söyleşiye Mevlana Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi çalışanları katılım sağladı.
 
 
Programın açılışında programla ilgili bilgiler veren MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Akman, “Bu söyleşi programını gerçekleştirmeyi uzun zamandır planlıyorduk. İlk söyleşi programımızda ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren tarım konusunda Amerika’da yürütülen çalışmaları ele almak istedik. Bundan sonraki söyleşilerimizde, ele alacağımız konuyla ilgili bölgemizdeki kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarını ve konuyla ilgili tüm kesimleri davet etmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
 
 
Ardından söz alarak ABD’de Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Politikaları konusunda yaptığı sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler aktaran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haluk Gedikoğlu da, “Amerika Tarım Bakanlığı’nın temel politikası gıda güvenliği, iklim değişikliği, su kaynakları, sürdürülebilir biyoenerji, çocuklarda obezite ve gıda sağlığı gibi konular üzerine kuruludur. Bu durum ülkemizin tarım politikaları ile de büyük benzerlikler göstermektedir. Bu politikalar dört yılda bir yayınlanır ve ortaya konulan hedeflerin gerçekleşmesi için çalışmalar yürütülür. ABD’de özellikle son yıllarda tarım alanında en çok tartışılan konuların başında mısırın etanol üretiminde kullanılması gelmektedir. Dünya genelinde fosil yakıtların kullanımının azaltılması için büyük bir çaba sarf edilmektedir. ABD’de fosil yakıtların yerine kullanılan etanolün %90’ının insan gıdası ve hayvan yemi olarak da kullanılan mısırdan sağlanması ve buna bağlı olarak mısır fiyatlarının yükselmesi büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. ABD’de rafinerilerde benzine %15 oranında etanol katılmasının zorunlu olması etanol üretimini ve dolaylı olarak da mısırın etanolün ham maddesi olarak kullanılmasını tetiklemektedir. Buna çözüm olarak insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmayan Switchgrass (Dallı Darı) ve Miscanthus bitkilerinin ekiminin yaygınlaştırılması politikası uygulanmışsa da başarılı olunamamıştır. Ülkemizde uygulanan tarım ve kırsal kalkınma politikalarını ABD’de uygulanan politikalarla kıyaslayacak olursak uygulamada büyük farkların olduğunu görürüz. ABD’deki çiftçiler gelirlerinin %95’ini tarım dışı faaliyetlerden sağlarken bizde ise tam aksine çiftçilerimiz gelirlerinin tamamını tarımsal faaliyetlerden ve tarımsal üretimden elde etmektedir. Ülkemizde kırsal kalkınma devlet destekleri ile sağlanmaya çalışılırken, ABD’de ise çiftçilerin gelirlerinin çeşitlendirilmesi veya farklı alanlara yönlendirilmesi ile gerçekleştirilemeye çalışılmaktadır. Tarım sektörü bizim için vazgeçilmez ancak bunu daha stratejik ve katma değer üretecek şekilde yapmalıyız, ancak o zaman tarımda istediğimiz noktaya geliriz. Son yıllarda bu doğrultuda yapılan çalışmaların ilerleyen yıllarda meyvesini vereceği kanaatindeyim” ifadelerine yer verdi.

Galeri